Seçer'in Akkuyu Soru Önergesi

tarsusyerelhaber.com || CHP Mersin Milletvekili Vahap SEÇER Akkuyu nükleer santrali için hazırlanan ÇED raporunun "eksiklikler" olduğu için şirkete iadesini TBMM gündemine taşıdı. Raporda nelerin eksik olduğunun ve nükleer atıklarla ilgili Çevre Bakanlığı'nın şirkete hangi önerilerde bulunduğunun kamuoyuna açıklanmasını isteyen Seçer, "Başbakanlık genelgesiyle kamuya 'her türlü iş ve işlemleri ivedilikle sonuçlandırın' talimatını unutmadık" dedi.

Seçer, iktidarın Suriye'ye yönelik tutumuna karşı Rusya'ya da Akkuyu üzerinden mesaj vermek istediği yönündeki iddiaların da açıklanmasını talep etti.

seçer soru önergesi verdi
Seçer, Akkuyu Büyükeceli'de kurulacak nükleer santralindeki ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinde yaşanan tartışmaları Meclis gündemine getirdi. ÇED Raporunda bazı eksiklerin tespit edildiği ve İnceleme Komisyonu'na sunulmadan şirkete iade edildiğini hatırlatan Seçer, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a sordu.

Bakan Bayraktar'ın cevaplaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde “ÇED Raporunda iadeye konu olarak belirlenen eksiklikler nelerdir?” diye soran Seçer, bakanlığın Akkuyu NGS'ye bildirdiği “yorum ve önerilerin” kamuoyuna açıklanmasını istedi. Nükleer enerji konusunda dünyada hala bir çaresi bulunmayan atıkların bertarafı konusunun önemine dikkati çeken Seçer, “İade edilen ÇED raporunda bu konu yer almış mıdır? Bakanlığınızın bu konudaki değerlendirmesi ve şirketin yaklaşımı nedir?” sorusuna yanıt verilmesini talep etti.